Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/12/2016 12:55
Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTG TW ngày 10 -11-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 06-12- 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU, hướng dẫn công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh như sau:

Về nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII.

-Tuyên tuyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ cốt và người đứng đầu các cấp các ngành.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Về hình thức tuyên truyền

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát Hướng dẫn số 10-HD/BTG TU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó chú ý xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tin, bài phóng sự đăng, phát trang trọng trong các chuyên mục, chương trình thời sự vào các thời điểm thuận lợi, khung giờ quan trọng để khán giả, thính giả theo dõi. Phối hợp với các ban ngành mời chuyên gia, cán bộ chuyên môn có uy tín tổ chức tọa đàm giới thiệu tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu và làm theo Bác.

- Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, Hội Nhà báo, Hội Văn học - nghệ thuật, các cơ quan văn hóa, văn nghệ… thường xuyên tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 -2020 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

- Tùy theo điều kiện thực tế các đoàn thể, địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thi viết, thi trắc nghiệm, thi kể chuyện, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên…) ; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng viết bài.

- Các đội thông tin lưu động đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục;

Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Biểu dương - khen thưởng

Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, nhân dịp Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam3/2, sinh nhật Bác 19/5 hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi hội, tổ hội các đoàn thể của cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, giới thiệu gương điển hình, phối hợp với báo, đài xây dựng tin, bài để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tấn Đời
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết