Quán triệt thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về công tác dân vận

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/10/2016 03:57
Để cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến trong hệ thống chính trị và nhân dân 5 bài học kinh nghiệm của Đảng đúc kết qua tổng kết 30 năm đổi mới, đặc biệt là bài học về đổi mới phải luôn bám sát “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa thực hiện nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội X của Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; về trách nhiệm của hệ thống chính trị và yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Chủ động dự đoán, dự báo những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh trên các lĩnh vực; đặc biệt là nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân.

Lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và mục tiêu tổng quát do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long” để vận động hệ thống chính trị và nhân dân đồng thuận cao với đường lối đổi mới của Đảng…

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thể hiện rõ công tác dân vận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh là yêu cầu khách quan trong sự nghiệp cách mạng, cần tập trung trước mắt và có tầm nhìn chiến lược lâu dài; phải thực hiện đồng thời với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và tính năng động, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì, cụ thể hóa thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; quan tâm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo hài hòa các lợi ích, chăm lo lợi ích thiết thực về tinh thần và vật chất của nhân dân.

Rà soát, khảo sát, lắng nghe ý kiến của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân để đánh giá đúng thực trạng về các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng phát động.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng phải tập trung đổi mới phương thức, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về nhận thức, tư tưởng và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

M.T
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 3780
  • Tháng hiện tại: 331546
  • Tổng lượt truy cập: 18458411