Ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được nâng lên

Đăng lúc: Thứ tư - 09/11/2016 10:56
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở TP. Mỹ Tho có tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ảnh: NHẤT THI
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ảnh: NHẤT THI

Có thể nói, qua học tập và làm theo Bác, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tinh thần tự giác, tự phê bình, phấn đấu khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của mỗi cán bộ, đảng viên đã được thể hiện rõ; tác phong làm việc tích cực, gần gũi, sâu sát cơ sở; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong quá trình thực hiện, Cấp ủy các cơ sở đảng có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Thực tế cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tính nghiêm túc được thể hiện ở tinh thần trách nhiệm đối với công việc; phong cách, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được thể hiện rõ hơn; yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời; đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân. Điểm nổi bật của Đảng bộ thành phố đó là việc đưa nội dung “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở các chi, đảng bộ trực thuộc đã đi vào nền nếp, từ đó chất lượng sinh hoạt cũng được nâng lên; nội dung thảo luận có liên hệ thực tế và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của bản thân cán bộ, đảng viên; việc tự phê bình và phê bình có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đối với công tác tuyên truyền được cấp ủy cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể thành phố chú trọng, nhất là tập trung tuyên truyền những mô hình hay, những cách làm hiệu quả và gương cá nhân, tập thể tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Song song đó, thành phố còn phát động phong trào thi đua, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức ngoài Đảng và quần chúng nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Chính điều đó làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách, tự giác học tập, trau dồi bản thân, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều phong trào hay, cách làm hiệu quả được triển khai thực hiện và có kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Hướng tới, đi vào thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ và nhân dân TP. Mỹ Tho xác định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo”; chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đề cao tinh thần trách nhiệm của bí thư cấp ủy; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tự mình gương mẫu, đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để noi gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.

Lê Huỳnh
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết