Vẫn còn gặp khó về vốn và GPMB tại các dự án trọng điểm

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/03/2015 10:22
Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), các dự án trọng điểm của tỉnh về cơ bản triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, vướng mắc của các dự án vẫn là kinh phí và số ít người dân chưa đồng thuận trong bồi thường thu hồi đất, làm cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án chậm tiến độ. NHỮNG DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Quảng trường trung tâm tỉnh giai đoạn 1 (32 ha), đến nay đã có 529/601 hộ đồng ý nhận tiền, đạt 87,7% số hộ GPMB và có 492 hộ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 27,77/32,33 ha, đạt 85,9% diện tích GPMB; còn 72 hộ chưa đồng ý nhận tiền do chưa đồng ý về đơn giá đất, đơn giá vật kiến trúc và đề nghị được hưởng chính sách tái định cư.

Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh đang tiến hành san lấp mặt bằng.
Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh đang tiến hành san lấp mặt bằng.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Mỹ Tho và các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng ý nhận tiền, tổ chức bố trí nền tái định cư theo các phương án bố trí tái định cư đã được UBND TP. Mỹ Tho phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và san nền vào quí III - 2015.

Riêng Dự án hạ tầng kỹ thuật Quảng trường trung tâm tỉnh, đang tiến hành dọn dẹp mặt bằng để triển khai thi công gói thầu san nền, thoát nước phần diện tích 27,7 ha đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất bàn giao mặt bằng. Thời gian hoàn thành theo hợp đồng thi công dự kiến đến ngày 7-9-2015.

Còn Dự án sân lễ Quảng trường trung tâm, Ban Quản lý dự án tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư trình duyệt theo quy định, phấn đấu khởi công trong 6 tháng đầu năm 2015.

Dự án Khu tái định cư Đạo Thạnh: Trong đó có Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Khu tái định cư Đạo Thạnh, đến nay đã có 84/111 hộ đồng ý nhận tiền, đạt 75,67% số hộ GPMB và có 81/111 hộ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 6,47/8,44 ha, đạt 76,65% diện tích GPMB, còn 27 hộ chưa đồng ý nhận tiền do chưa đồng ý về đơn giá đất, đơn giá vật kiến trúc và đề nghị được hưởng chính sách tái định cư.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Mỹ Tho và các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng ý nhận tiền, tổ chức bố trí nền tái định cư theo các phương án bố trí tái định cư đã được UBND TP. Mỹ Tho phê duyệt.

Với Dự án hạ tầng Khu tái định cư Đạo Thạnh: Đã hoàn thành việc rà phá bơm mìn, đang tổ chức thi công gói thầu “san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước và nền đường” trên phần diện tích 6,7 ha khu tái định cư Đạo Thạnh, đến nay đạt 49% khối lượng và dự kiến đến tháng 8-2015 hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 để giao nền cho các hộ được tái định cư; đồng thời tiến hành kêu gọi đầu tư dự án Đường rạch Bà Ngọt, công viên và khu nhà ở thương mại trên phần diện tích còn lại 1,7 ha của Khu tái định cư.

Dự án đường Lê Văn Phẩm giai đoạn 1 (đoạn từ đường Nguyễn Thị Thập đến đê Hùng Vương dài 500 m), về công tác GPMB, đã tiến hành chi trả tiền cho 48/49 hộ đạt 97,9%, còn loại 1 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do chưa đồng ý về đơn giá đất, vật kiến trúc và đề nghị được hưởng chính sách tái định cư.

Hiện đã thi công 90% khối lượng phần đường; phần cầu đã thi công hoàn thành nhịp 01; nhịp 02 và 03 đang vướng GPMB của 1 hộ còn lại. Sở Giao thông - Vận tải đang phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP. Mỹ Tho tiếp tục vận động, củng cố hồ sơ chi trả hoặc thực hiện biện pháp cưỡng chế để sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình trước ngày 30-4-2015.

Giai đoạn 2 của dự án là Khu nhà ở thương mại kết hợp đầu tư giai đoạn 2 đường Lê Văn Phẩm (đổi đất lấy hạ tầng). Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP. Mỹ Tho, được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đến nay đã thông báo cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thực hiện chi trả cho dân đạt 92/152 hộ với tổng số tiền đã chi là 36,1/109 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành việc bồi thường, GPMB trong quí I-2015 và tiến hành thi công xây dựng công trình trong quí II-2015.

Với Dự án các cầu trên Đường tỉnh 864: Đang tiến hành khảo sát giá đền bù nhằm hoàn thiện phương án giá để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong công tác kiểm kê, áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; đồng thời tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định đấu thầu. Phấn đấu hoàn thành GPMB và triển khai thi công công trình trong quý III - 2015.

Dự án kênh 14: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án tỉnh) phối hợp với các địa phương có liên quan đã hoàn thành công tác kiểm kê, áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013, đang xin điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 138,7 tỷ đồng lên 290,9 tỷ đồng và xin bổ sung vốn năm 2015 để thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP. Mỹ Tho có tổng mức đầu tư 1.152,5 tỷ đồng, trong đó vốn ODA chiếm 70%, vốn đối ứng 30%, được thực hiện từ năm 2012 đến hết năm 2017.

Về công tác GPMB, đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân đường Lộ Me được 60/60 hộ đạt 100%, Khu tái định cư Mỹ Phong được 112/135 hộ đạt 88%, cải tạo Rạch Bạch Nha được 106/109 hộ đạt 98,7%, Khu tái định cư kinh Xáng Cụt - phường 3 được 153/230 hộ, đạt 66,5%.

Về việc thi công giai đoạn 1, đến nay đã triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng 3 nhà văn hóa, 6 trường học, đạt 75%; đường Lộ Me đạt 40%, Khu tái định cư Mỹ Phong và cải tạo rạch Bạch Nha mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo UBND TP. Mỹ Tho, khó khăn, vướng mắc chủ yếu của dự án là công tác GPMB. Trong đó, công trình Khu Tái định cư Mỹ Phong còn 23/135 hộ chưa đồng ý nhận tiền, còn khiếu nại về vấn đề giá đất, giá nhà, vật kiến trúc, giá nền tái định cư.

UBND và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP. Mỹ Tho sẽ tiếp tục vận động, chi trả cho các hộ dân và củng cố hồ sơ để thực hiện cưỡng chế trước một số hộ để có mặt bằng triển khai thi công.

Đường Lê Văn Phẩm (giai đoạn 1) đã thi công 90% khối lượng phần đường.
Đường Lê Văn Phẩm (giai đoạn 1) đã thi công 90% khối lượng phần đường.

CÁC DỰ ÁN MỚI TRONG NĂM 2015

Dự án hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai đoạn 1): UBND huyện Cai Lậy (Chủ đầu tư dự án) đang tiến hành rà soát lại các chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 và hoàn chỉnh dự án để phê duyệt theo quy định; đồng thời xin chủ trương lập hồ sơ dự án Khu tái định cư để phục vụ cho công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy. Phấn đấu đến cuối năm 2015, tiến hành chi trả cho dân.

Dự án Đường tỉnh 871B: Về công tác GPMB đã chi trả tiền cho 147/149 hộ trên địa bàn huyện Gò Công Đông và công bố kinh phí đền bù cho 128 hộ trên địa bàn thị xã Gò Công, 60% hộ đã đồng ý nhận tiền. Sở GTVT đang phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện, thị xã tiếp tục vận động và chi tiền đền bù cho các hộ dân còn lại. Đã tổ chức khởi công ngày 19-1-2015 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đoạn qua địa bàn huyện Gò Công Đông trong đầu tháng 3 - 2015.

Đường vào KCN Tân Hương (Đường huyện 31): Đang tiến hành công tác đo đạc, kiểm kê, áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; đồng thời tiến hành công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo quy định. Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB và triển khai thi công công trình trong quý III - 2015.

Duy Sơn
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 8868
  • Tháng hiện tại: 316794
  • Tổng lượt truy cập: 28222199