Chú trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/03/2013 11:29
VNTG - Ngày 27/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998-2012).
Theo đánh giá chung, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã đạt nhiều kết quả và tạo sự chuyển biến về chất lượng trên nhiều lĩnh vực văn hóa như: Xây dựng môi trường văn hóa; các thiết chế văn hóa; vận động xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng; triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; hoạt động biểu diễn nghệ thuật và thông tin lưu động; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa...

Ông Trần Thanh Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết: "Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, thực hiện, thể hiện qua việc xây dựng các tượng đài, trùng tu tôn tạo di tích, nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tổ chức các lễ hội truyền thống, sưu tầm văn hóa dân gian... Những việc làm cụ thể, thiết thực này đã làm tươi mới thêm bộ mặt văn hóa của tỉnh-vùng đất có bề dày về lịch sử văn hóa..."

Bên cạnh, Nghị quyết Trung ương 5 được triển khai thực hiện đã thúc đẩy các phong trào văn hóa phát triển mạnh, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, sự phát triển của các phong trào văn hóa trong tỉnh tạo nền tảng và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị còn phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến việc cần tiếp tục giải quyết các bất cập trong công tác phối hợp quản lý văn hóa của các ngành chức năng; cần tăng cường đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa; tiếp tục trùng tu và khai thác hiệu quả các di tích văn hóa; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Võ Tấn Cường
(Theo tiengiang.gov.vn)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

văn hóa, Việt Nam

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết