Nhìn Bác Hồ ôm các cháu mà soi…

Bác ôm hôn các cháu nhi đồng
Các cháu vuốt chòm râu ôm lấy Bác
Bác chia kẹo, tặng quà, cho bút mực
Bác gửi niềm thương nhớ những trung thu
Nhìn Bác Hồ ôm các cháu mà soi…
Chúng ta bảo làm theo và học tập Bác Hồ
Sao chẳng đến vùng sâu ôm các cháu
Sao chẳng biết nhà nào đang hết gạo
Các cháu bỏ nhà, bỏ lớp vì sao? 
 
Có phải vì chức trọng quyền cao
Sợ mũi nhãi rây bẩn vào ca-vát
Sợ bớt oai khi vung tay, quát nạt
Có biết ngày xưa quanh Bác thế nào? 
 
Các cháu khoanh tay lễ phép cúi chào
Bác cũng khoanh tay chào các cháu
Ta chỉ quen xoa đầu dạy bảo
Quên mất là các cháu cũng như ta? 
 
Quanh Bác ngày xưa các cháu quây quần
Bác cúi xuống để được quàng khăn đỏ
Nhặt được của rơi các cháu tìm người trả
Rồi chúng ta qua đường ai sẽ dắt tay đây? 
 
Việc trồng người đâu có như trồng cây
Ghép mắt ươm cành cho tự mọc
Học các cháu cách ngồi trong lớp học
Nhìn Bác Hồ ôm các cháu mà soi…

Tác giả bài viết: Nguyễn Hưng Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 57