Ước mơ giờ giao thừa

Minh họa: Nguồn Internet

Minh họa: Nguồn Internet

Một ly em mời tri kỷ
đêm nay cạn những nồng cay
chia nhau ngọt ngào mặn đắng
cùng đời một chút tỉnh say

Một ly em mời gối chiếc
cơn mơ nửa khóc nửa cười
bóng ai xa rồi chăn ấm
dấu còn ướt sũng đôi môi

Một ly em mời tường vôi
thủy chung nghìn đời bóng tựa
mở toang cửa còn khép nửa
sao mùa xuân chẳng vào chơi?

Em còn một nửa này thôi
giao thừa cùng người cạn kiệt
mùa ơi có chịu tìm về?

Tác giả bài viết: Phan Ngọc Thường Đoan (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84