Tháng Chạp

Đò ngang chở bấc qua sông
Bờ đê nắng trốn cải ngồng làm hoa
Mẹ từ phiên chợ làng xa
Gánh đầy hai thúng chiều tà trĩu vai
Trâu cà mũi xỏ chạc dai
Cùng thầy cày ải phía ngoài đồng sâu
Bù nhìn đợi bạc áo nâu
Con diều đứt sợi về đâu cuối trời?
Bà ngồi bổ rét đem phơi
Mắt như dao sắc lả lơi giọng chèo
Lá tre đổ xuống ao bèo
Khói rơm cõng mái rạ nghèo bay lên
Cuốc cào nằm ngủ bên hiên
Mưa phùn đánh thức khắp miền chồi non
Gạch sân bỗng đỏ môi son
Cỏ vườn hứng nốt nhạc tròn chim ngân
Hỡi cô da nõn ngó cần
Thắt lưng bông lý đội xuân vào chùa
Đã nghe trống giục chiêng khua
Đỗ vàng nếp trắng bỏ bùa dong xanh...

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90