Bụi

Đi đường gặp bụi kêu trời!
Ngẫm ra cũng lạ con người thế gian
Cõi trần(*)  là chốn ngập tràn
Bụi đen, bụi đỏ, than van nỗi gì?

(*) Trần là bụi. Cõi hồng trần là nơi đầy bụi đỏ.

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89