Chị

Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Chị đi vênh cả phận đời

Một miền tĩnh lặng dong khơi bão bùng

Nhánh sầu vít những vòng cong

Lệch xô vạt tóc ngả lòng thời gian

Mùa nay rủ áo lỡ làng

Mùa xưa chị trót sang ngang đắm đò

Một thân quằn gánh âu lo

Rủ nhau nước mắt giày vò nỗi đau

Trời làm bể hóa nương dâu

Còn đem lũ sóng đi khâu cuộc thiền

Đền thờ Thánh Nữ hết thiêng

Bỏ xuân côi cút lạc miền gái xuân

Chị đi lem luốc bụi trần

Hạ còn lẽo đẽo theo chân tìm về

Một lần mắc phải bùa mê

Một đời chị chịu tư bề bão giông!


Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85