Chùm thơ Lê Ái Siêm

BÀ TÔI
 
Ngồi bõm bẽm nhai trầu
Sau chín mươi năm khó nhọc
Giữa làng quê
Bà tôi
Lặng lẽ một bảo tàng

BỨC TRANH
 
Màu
Và màu
Nhào trộn và va đập
Ảm và rực
Em đẩy tôi ngả vào bức tranh.

BẮT ĐẦU
 
Hai sinh vật
Ghì riết
Và bất động
Giữa thiên đường
Thế giới đang bắt đầu một thế giới

Tác giả bài viết: Lê Ái Siêm