Cỏ đợi

Rồi hoa cũng héo trong bình

Rồi em cũng rũ cuộc tình ra đi.

Mùa xuân còn lại những gì?

Ngẩn ngơ cỏ đợi nẻo về cỏ hoang!


Tác giả bài viết: Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90