Gửi Hà Tiên

Từ truyền thuyết em về
Anh mang Hà Tiên xanh lên vai áo
Con sóng từ bi cuộn mình phẳng lặng
Em nghe mùa biển nồng nàn trong veo như những hạt pha lê
 
Anh nhắn giùm Hà Tiên có vạt nhớ đêm qua rụng tím một câu thề
Chạm vào ngày xưa có giọt nước mắt rơi qua lăng Mạc Cửu
Chạm đóa phù dung cổ tự
Còn buốt trắng bàn tay em thơm
 
Anh nhắn với Hà Tiên rằng ngọn gió cuối nguồn
Em thả từ sông Tiền trôi về phương đó
Có đôi mắt em nâu và nốt trầm xanh em gửi vào cánh gió
Nồng nàn đêm.
Thơm ngát nỗi nhớ Hà Tiên...

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: VNTG số 93