Tiếc...

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Có nhiều thứ vuột khỏi tầm tay với,
Để một đời ta cứ mãi ngẩn ngơ.

Chiều mưa nhiều, khu phố xưa đìu hiu,
Ta lại tiếc một chiều mưa xa lắm...
Có nhiều thứ vuột khỏi tầm tay với,
Để một đời ta cứ mãi đi tìm.
Giấc mộng đầu tan vỡ tự trong tim,
Ta lại nhớ một người xưa xa lắm...
Có nhiều thứ vuột khỏi tầm tay với,
Để một đời ta cứ mãi vấn vương.
Ôm thương nhớ đi vào trong cõi mộng,
Ta lại chờ... giấc mơ nhỏ ngày thơ.

Tác giả bài viết: Kim Duyên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80