Mở lớp hướng dẫn ngâm thơ miễn phí

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa thông báo chiêu sinh lớp hướng dẫn ngâm thơ căn bản miễn hoàn toàn học phí dành cho các bạn trẻ dưới 35 tuổi. Tham gia lớp học viên sẽ được nghệ sĩ Hải Lý hướng dẫn những kỹ năng, nguyên tắc cơ bản để diễn ngâm một bài thơ.
Nghệ sĩ Hải Lý trong Ngày thơ Việt Nam tại Tiền Giang
Học viên sẽ thực hành ngâm những đoạn thơ từ dễ đến khó và được sửa chữa, định hướng cách thể hiện tốt nhất. Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận và tạo điều kiện tham gia vào các chương trình thơ do Hội tổ chức. Đăng ký tham gia tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh từ nay cho đến hết ngày 15/9/2015.

Tác giả bài viết: Lê Văn