Ký ức tuổi hai mươi...

Mặt trời lên từ phía mắt em cười
Ta gặp lại mi cong xanh phiến lá

Con đường thơm dấu chân ngày chớm hạ
Áo em về hoa đỏ mấy mùa vui

Ta bâng khuâng bên hàng phượng chia phôi
Ai thắp lửa lên tim mà cháy mãi
Em đi đi thôi đừng quay lưng lại
Hạ bây giờ… Ký ức tuổi hai mươi!

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80