Ngày này năm xưa
Ngày 18 tháng 11
Sự kiện trong nước:
 • Ngày 18-11-1930, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh gửi cho các cấp uỷ Đảng và toàn thể đảng viên. Ban chỉ thị nêu đường lối chiến lược và sách lược của Đảng, nêu nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến phải kết hợp chặt chẽ, và xác định công nhân và nông dân là hai động lực chính của Cách mạng.
  Với bản chỉ thị này, Trung ương Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp uỷ phát triển mạnh mẽ Hội phản đế đồng minh.
 • Ngày 18-11-1964, đại đội 3 pháo cao xạ đã bắn rơi một chiếc máy bay RF101 và 2 chiếc T28 của Mỹ ở miền Tây tỉnh Quảng Bình.
  Trong trận chiến đấu này, hình ảnh chính trị viên Nguyễn Viết Xuân với câu nói động viên chiến sĩ "Nhằm thẳng quân thù, bắn" đã biểu lộ lòng cǎm thù giặc sâu sắc và ý chí kiên quyết tiêu diệt địch.
  Anh Nguyễn Viết Xuân sinh nǎm 1934 ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hà Nội có một trường học nội trú cho con liệt sĩ mang tên Nguyễn Viết Xuân.
Sự kiện ngoài nước:
 • Nhà thơ Pôn Êluya tên thật là Pôn Ơgien Granliden, sinh nǎm 1895 tại Pari, từ trần ngày 18-11-1952.
  Ông đã tham gia chiến tranh ở Tây Ban Nha chống phát xít Frǎngcô. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông tham gia chống phát xít Đức. Nǎm 1942, giữa lúc Đảng cộng sản Pháp bị tổn thất lớn, Pôn Êluya xin vào Đảng.
  Cuộc đời và sự nghiệp của ông tiêu biểu cho con đường của nhiều nhà thơ và nghệ sĩ phương Tây, từ các trường phái vǎn nghệ suy đồi và sự nổi loạn ảo tưởng đã đến với vǎn nghệ Cách mạng và chủ nghĩa cộng sản.
Chọn ngày:     Chọn tháng: